หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
เขตอำนาจศาลฯ 
อัตรานำส่งหมาย 
แผนที่มาศาลฯ 
Download 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558 ฯ   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 3 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และอาคารชุดพักอาศัฯ   5 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 13 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 110 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 68 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิฯ   16 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 68 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความในคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและคฯ   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 65 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป แฯ   18 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 172 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   11 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 32 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครฯ   3 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 156 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   9 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 34 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   25 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 147 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง เรื่องการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาล (กัฯ   4 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 64 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครเข้ารับการอบรมความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   18 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 128 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป และไม่จำเฯ   8 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 132 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ   18 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 73 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ   17 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 58 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลฯ   10 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 112 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการ
  :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ
  :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
  :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพนายเอกสุธี อำพล ผู้พิพากษาสมทบ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพนายเอกสุธี อำพล ผู้พิพากษาสมทบ
  :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ให้กับหน่วยงานราชการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ให้กับหน่วยงานราชการ
  :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)