หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
เขตอำนาจศาลฯ 
อัตรานำส่งหมาย 
แผนที่มาศาลฯ 
Download 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและคัดเลือกผู้ขอจฯ   12 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 39 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558 ฯ   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 62 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และอาคารชุดพักอาศัฯ   5 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 18 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 122 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 80 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิฯ   16 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 77 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความในคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและคฯ   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 75 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป แฯ   18 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 217 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   11 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 36 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครฯ   3 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 181 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   9 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 38 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมงานกีฬาวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมงานกีฬาวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
  :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรตามประเพณีสงกรานต์ จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง ศาลแขวงลำปาง   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรตามประเพณีสงกรานต์ จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง ศาลแขวงลำปาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำ
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ศาลยุติธรรมในจังหวัดลำปางจัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ศาลยุติธรรมในจังหวัดลำปางจัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ร่วมโครงการ วันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
ร่วมโครงการ วันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
  :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ออกบรรยายความรู้กฎมายให้กับหน่วยงานภายนอก (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง)
ออกบรรยายความรู้กฎมายให้กับหน่วยงานภายนอก (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง)
  :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)