ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง Lampang Juvinile And Family Court โทรศัพท์ 054 382788-9 , 054 335639 โทรสาร 054 335656 อีเมล์: lpgjc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

23

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560  นายนพรัตน์ สนั่นพานิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาวประภา ตาอินทร์ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม ได้ให้การต้อนรับ นายธรรมนูญ ชูทอง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาประสิทธิภาพงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยกัน และ สามารถพัฒนาระบบงานและแนวคิดในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ