ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เลขที่ 221 หมู่ 12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Lampang Juvinile And Family Court โทรศัพท์ 054 382788-9 , 054 335639 โทรสาร 054 335656 อีเมล์: lpgjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

51

             เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นางสาวนุชรัตน์  ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสบทบ คณะผู้ประนีประนอม นางสาวประภา ตาอินทร์ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีสงกรานต์  จากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง ศาลแขวงลำปาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ยึดถือปฏิบัติกันสืบมา เป็นประจำทุกปี  ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารศาลจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
อ่านข่าว