ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง Lampang Juvinile And Family Court โทรศัพท์ 054 382788-9 , 054 335639 โทรสาร 054 335656 อีเมล์: lpgjc@coj.go.thข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

64

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางได้จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม2559” โดยมีนายนพรัตน์ สนั่นพานิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสาวประภา  ตาอินทร์ ผู้อำนวยการ กล่าวรายงานและมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนในวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง ในระดับชั้น ป.ว.ช.  ปีที่ 1-2 จำนวน 180 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนฯ พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟู การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ