หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
เขตอำนาจศาลฯ 
อัตรานำส่งหมาย 
แผนที่มาศาลฯ 
Download 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและคัดเลือกผู้ขอจฯ   12 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 7 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558 ฯ   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 34 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และอาคารชุดพักอาศัฯ   5 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 15 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 116 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 73 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิฯ   16 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 72 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความในคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและคฯ   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 67 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป แฯ   18 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 197 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   11 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 34 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครฯ   3 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 170 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   9 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 36 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   25 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 150 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง เรื่องการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาล (กัฯ   4 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 66 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครเข้ารับการอบรมความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   18 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 133 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป และไม่จำเฯ   8 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 134 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ   18 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 78 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
  :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
  :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
  :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
  :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  :: วันที่ 26 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เฝ้ารับ – ส่ง เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เฝ้ารับ – ส่ง เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)