ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เลขที่ 221 หมู่ 12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Lampang Juvinile And Family Court โทรศัพท์ 054 382788-9 , 054 335639 โทรสาร 054 335656 อีเมล์: lpgjc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

30

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  นางสาวนุชรัตน์  ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวประภา ตาอินทร์ ผู้อำนวยการ ข้าราชการศาลยุติธรรม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี  2560  เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาซึ่งในการถวายเทียนพรรษานั้น มีวัตถุประสงค์นำเทียนที่ถวายเข้าไปตั้งในพระอุโบสถหรือพระวิหาร เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรจุดเทียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและพิธีทางศาสนาต่างๆ ในระหว่างจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 8 ไปจนถึงกลางเดือน 11 ณ วัดปูเหลือง วัดทรายใต้ และวัดต้นมื่น ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.32/60
นัดรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ