ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์มีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 054-335639ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

14

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โดยนายสำเริง  สินธูระหัฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวประภา ตาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง ให้การต้อนรับนางอารีย์  เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  นางสาวยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และนายกิตติ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ เพื่อให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง       จังหวัดลำปาง
อ่านข่าว