หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
เขตอำนาจศาลฯ 
อัตรานำส่งหมาย 
แผนที่มาศาลฯ 
Download 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และอาคารชุดพักอาศัฯ   5 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 11 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 97 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 67 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิฯ   16 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 67 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความในคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและคฯ   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 64 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป แฯ   18 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 167 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   11 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 32 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครฯ   3 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 154 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   9 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 34 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   25 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 146 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง เรื่องการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาล (กัฯ   4 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 64 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครเข้ารับการอบรมความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   18 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 127 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป และไม่จำเฯ   8 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 131 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ   18 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 70 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ   17 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 57 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลฯ   10 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 109 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ
  :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
  :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพนายเอกสุธี อำพล ผู้พิพากษาสมทบ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพนายเอกสุธี อำพล ผู้พิพากษาสมทบ
  :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ให้กับหน่วยงานราชการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ให้กับหน่วยงานราชการ
  :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 5 การลงนามคำประกาศปฏิญญาว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และความรุนแรงต่อสตรี
คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 5 การลงนามคำประกาศปฏิญญาว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และความรุนแรงต่อสตรี
  :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่สถานศึกษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่สถานศึกษา
  :: วันที่ 24 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)