หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
เขตอำนาจศาลฯ 
อัตรานำส่งหมาย 
แผนที่มาศาลฯ 
Download 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  
ผู้ดูแลระบบ 

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและคัดเลือกผู้ขอจฯ   12 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 82 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558 ฯ   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 95 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และอาคารชุดพักอาศัฯ   5 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 22 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 136 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 86 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแสงเทียนส่องธรรม ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแสงเทียนส่องธรรม ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
  :: วันที่ 22 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับเด็กเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
  :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก
  :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
  :: วันที่ 20 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
โครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2558
โครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2558
  :: วันที่ 10 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด(กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์) ปีงบประมาณ 2558
จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด(กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์) ปีงบประมาณ 2558
  :: วันที่ 8 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)