หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
เขตอำนาจศาลฯ 
อัตรานำส่งหมาย 
แผนที่มาศาลฯ 
Download 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  
ผู้ดูแลระบบ 

การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 83 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 59 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิฯ   16 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 60 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความในคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและคฯ   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 52 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป แฯ   18 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 146 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   11 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 25 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครฯ   3 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 136 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   9 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 30 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   25 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 138 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง เรื่องการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาล (กัฯ   4 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 59 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครเข้ารับการอบรมความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   18 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 119 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป และไม่จำเฯ   8 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 127 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ   18 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 67 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ   17 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 55 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลฯ   10 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 102 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการป้องกันและระงับภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและวาตภัย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการป้องกันและระงับภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและวาตภัย
  :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกบรรยายความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกบรรยายความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก
  :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษากับหน่วยงานภายนอก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษากับหน่วยงานภายนอก
  :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่สถานศึกษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่สถานศึกษา
  :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2557
  :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแสงเทียนส่องธรรม ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแสงเทียนส่องธรรม ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
  :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)