หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
เขตอำนาจศาลฯ 
อัตรานำส่งหมาย 
แผนที่มาศาลฯ 
Download 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 89 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 61 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิฯ   16 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 61 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความในคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและคฯ   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 56 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป แฯ   18 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 158 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   11 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 27 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครฯ   3 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 144 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   9 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 30 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   25 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 140 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง เรื่องการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาล (กัฯ   4 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 59 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครเข้ารับการอบรมความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   18 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 122 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป และไม่จำเฯ   8 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 128 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ   18 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 67 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ   17 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 55 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลฯ   10 ก.ย. 2555 ( อ่าน : 105 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมงานพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมงานพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
  :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการวันแม่สถานพินิจ ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการวันแม่สถานพินิจ ประจำปี 2557
  :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และสภากาแฟ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และสภากาแฟ
  :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน วันรพี ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องใน วันรพี ประจำปี 2557
  :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557
  :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯแม่เมาะ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557
ร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯแม่เมาะ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557
  :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)