หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
เขตอำนาจศาลฯ 
อัตรานำส่งหมาย 
แผนที่มาศาลฯ 
Download 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558 ฯ   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 26 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และอาคารชุดพักอาศัฯ   5 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 13 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 113 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 69 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิฯ   16 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 71 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความในคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและคฯ   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 67 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป แฯ   18 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 181 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   11 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 33 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครฯ   3 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 161 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   9 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 36 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   25 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 148 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง เรื่องการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาล (กัฯ   4 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 64 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครเข้ารับการอบรมความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   18 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 130 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป และไม่จำเฯ   8 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 133 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ   18 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 74 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ   17 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 59 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


อบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อราชการ และการสื่อสารภายในศาล
อบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อราชการ และการสื่อสารภายในศาล
  :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนประชาวิทย์ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนประชาวิทย์ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน
  :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557
  :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ร่วมงานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
ร่วมงานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคล 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
  :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประจำปี 2557
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประจำปี 2557
  :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประจำปี 2557
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประจำปี 2557
  :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)