หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
เขตอำนาจศาลฯ 
อัตรานำส่งหมาย 
แผนที่มาศาลฯ 
Download 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกประเภท
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและคัดเลือกผู้ขอจฯ   12 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 35 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558 ฯ   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 48 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และอาคารชุดพักอาศัฯ   5 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 17 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 119 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 77 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิฯ   16 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 75 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความในคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและคฯ   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 69 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป แฯ   18 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 210 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   11 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 36 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครฯ   3 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 176 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยฯ   9 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 36 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   25 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 151 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง เรื่องการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาล (กัฯ   4 มี.ค. 2556 ( อ่าน : 66 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครเข้ารับการอบรมความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   18 ก.พ. 2556 ( อ่าน : 136 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป และไม่จำเฯ   8 ม.ค. 2556 ( อ่าน : 137 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการ   18 ธ.ค. 2555 ( อ่าน : 81 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ออกบรรยายความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง)
ออกบรรยายความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง)
  :: วันที่ 25 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดงานเลี้ยงอำลาให้กับผู้พิพากษาในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดงานเลี้ยงอำลาให้กับผู้พิพากษาในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งใหม่
  :: วันที่ 24 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ออกบรรยายความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง)
ออกบรรยายความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง)
  :: วันที่ 24 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ออกบรรยายความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภองาว จังหวัดลำปาง)
ออกบรรยายความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภองาว จังหวัดลำปาง)
  :: วันที่ 24 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ออกบรรยายความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง)
ออกบรรยายความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง)
  :: วันที่ 24 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ออกบรรยายความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง)
ออกบรรยายความรู้กฎหมายให้กับหน่วยงานภายนอก(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง)
  :: วันที่ 24 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)