หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
เขตอำนาจศาลฯ 
อัตรานำส่งหมาย 
แผนที่มาศาลฯ 
Download 
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  
ผู้ดูแลระบบ 

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและคัดเลือกผู้ขอจฯ   12 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 67 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558 ฯ   26 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 88 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และอาคารชุดพักอาศัฯ   5 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 20 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบฯ   20 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 134 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงต่อเติมและติดตั้งลฯ   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 83 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิฯ   16 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 79 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครทนายความในคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและคฯ   7 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 78 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย
  :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
  :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการ ยุติความรุนแรงในครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการ ยุติความรุนแรงในครอบครัว
  :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ
  :: วันที่ 15 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เยี่ยมเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เยี่ยมเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
  :: วันที่ 4 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
  :: วันที่ 4 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)