ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง Lampang Juvinile And Family Court โทรศัพท์ 054 382788-9 , 054 335639 โทรสาร 054 335656 อีเมล์: lpgjc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

44

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  2560  นางสาวนุชรัตน์  ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสิงห์บุรี ช่วยทำงานชั่วคราว   ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  มอบหมายให้นายสนิท    เก่าพิมาย นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมการบรรยาย   ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในครอบครัว และบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว ” ให้กับผู้สูงอายุ พ่อบ้าน แม่บ้าน และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  ตลอดจนให้ความสำคัญแก่สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดของสังคม  ณ ลานหน้าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน  อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ