ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง Lampang Juvinile And Family Court โทรศัพท์ 054 382788-9 , 054 335639 โทรสาร 054 335656 อีเมล์: lpgjc@coj.go.thข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

83

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางได้จัดโครงการ“ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” ในกิจกรรมที่ 3 “การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บังคับคดีผู้ประกัน” โดยมีนายนพรัตน์ สนั่นพานิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสาวประภา  ตาอินทร์ ผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน และมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จำนวน 200 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้นำชุมชนและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อให้กับประชาชนในชุมชนและญาติพี่น้องได้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง                                  

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ