ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เลขที่ 221 หมู่ 12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Lampang Juvinile And Family Court โทรศัพท์ 054 382788-9 , 054 335639 โทรสาร 054 335656 อีเมล์: lpgjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดลำปาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 25560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดลำปางประจำปี 2560 โดยมีนางสาวนุชรัตน์  ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง กล่าวเปิดโครงการ นายเศวต อิทธิภูวดล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับ เด็ก เยาวชน และครอบครัวในจังหวัดลำปาง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามกฎหมาย ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 109 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตำบลพิชัยอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ