ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์มีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ สามารถติดต่อเบอร์ตรงได้ที่ งานช่วยอำนวยการ 054-382788 งานคดี 054-382789 งานช่วยพิจารณาคดี 054-335639

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดลำปาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 25560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดลำปางประจำปี 2560 โดยมีนางสาวนุชรัตน์  ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง กล่าวเปิดโครงการ นายเศวต อิทธิภูวดล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับ เด็ก เยาวชน และครอบครัวในจังหวัดลำปาง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามกฎหมาย ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 109 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตำบลพิชัยอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ