ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เลขที่ 221 หมู่ 12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Lampang Juvinile And Family Court โทรศัพท์ 054 382788-9 , 054 335639 โทรสาร 054 335656 อีเมล์: lpgjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2560”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2560”
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางได้จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2560” โดยมีนางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายคมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวประภา ตาอินทร์ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและป้องกันตนเองไม่ก่อให้เกิดการกระทำความผิดต่อกฎหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 111 คน ณ ห้องประชุมรักษ์องค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ