ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เลขที่ 221 หมู่ 12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 Lampang Juvinile And Family Court โทรศัพท์ 054 382788-9 , 054 335639 โทรสาร 054 335656 อีเมล์: lpgjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2560”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2560”
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางได้จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้       ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2560” โดยมีนางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายคมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวประภา ตาอินทร์ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและป้องกันตนเองไม่ก่อให้เกิดการกระทำความผิดต่อกฎหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 134 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ