ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์มีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 054-335639

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางและอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการ 12 หน่วย ด้วยวิธี ebidding
เอกสารแนบ