ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
           เมื่อวันที่ 8  กันยายน 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยนางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ  ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ตำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด เข้ารับพระราชทานเครื่องแบบจิตอาสาเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบพื้นที่อาคารศาล ด้วยความเสียสละแรงกาย แรงใจ  เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของบุคลากรในศาลอย่างยั่งยืนยาวนานสืบไป ณ บริเวณพื้นที่อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ