ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางจัดงานเลี้ยงอำลาให้กับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งใหม่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางจัดงานเลี้ยงอำลาให้กับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โดยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยนางสาวประภา
ตาอินทร์ ผู้อำนวยการ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง จัดงานเลี้ยงอำลาให้กับนางสาวนุชรัตน์   ประชาชนะชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
ในโอกาสที่จะย้ายไปรับราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้นางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้กล่าวขอบคุณที่ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดี ในการบริหารราชการ ตลอดจนการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆของศาล สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ในการนี้ นายสุรเชษฐ์วริศ มหัทธนะกุล   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง นายชมเชษฐ์ จรัสกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง นายบรรจบ ถาวรรัตน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง นางเบญจมาศ พานิชพันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ กล่าวอวยพรและแขกผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึก ณ. ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ