ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ราคากลางจ้างเหมาบริการรายบุคคลงานบังคับคดีผู้ประกัน(นิติกร)ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ