ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์มีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 054-335639

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ราคากลางจ้างเหมาบริการรายบุคคลงานบังคับคดีผู้ประกัน(นิติกร)ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ