ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์มีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 054-335639

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคงานบังคับคดีผู้ประกัน(นิติกร)ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ