ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำปาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำปาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับนายสำเริง  สินธูระหัฐ
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ในการนี้ได้นำเข้ากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำปาง ได้แก่ วัดพระธาตุ
ลำปางหลวง อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลวงพ่อเกษม เขมโก อนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และในเวลา 14.00 น. ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ คณะผู้พิพากษา
ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ