ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการ

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โดยนายสำเริง  สินธูระหัฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสมุทรสาคร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวประภา ตาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง ให้การต้อนรับนางอารีย์  เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  นางสาวยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และนายกิตติ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 5 ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ เพื่อให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง       จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ